ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ


Η σύγχρονη έρευνα έχει ξεφύγει πλεόν από τα περιορισμένα πλαίσια μεμονωμένων ερευνητικών ιδρυμάτων. Ως κίνημα, η «Επιστήμη των Πολιτών» (citizen science) καλεί όλους τους πολίτες με επιστημονικές ανησυχίες να συνδράμουν έμπρακτα στην έρευνα. Το κίνημα αυτό αναμένεται να προσελκύσει επιστήμονες, ειδικούς και μη, φοιτητές, μαθητές αλλά και απλούς πολίτες δημιουργώντας μια αμοιβαία επωφελή σχέση μεταξύ κοινωνίας και επιστήμης. Ένα περιβάλλον που υποστηρίζει και προάγει αυτή τη προσπάθεια αναμένεται να έχει μεγάλη αποδοχή, επισκεψιμότητα και συνεπώς οικονομική βιωσιμότητα. Το OpenBio.eu είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον το οποίο ανήκει στην περιοχή των βοηθητικών υπηρεσιών με στόχο την ευρεία ερευνητική και επιστημονική κοινότητα. Μέσω του OpenBio.eu ένας ερευνητής θα μπορεί να εισάγει, επεξεργαστεί, αναζητήσει, επαναχρησημοποιήσει και συνδυάσει εργαλεία και δεδομένα μέσα από ένα ανοικτό και συνεργατικό περιβάλλον. Κύρια φιλοσοφία του είναι ότι προσανατολίζεται προς ερευνητές με βασικές γνώσεις υπολογιστών οι οποίοι θέλουν όμως να χρησιμοποιήσουν πολύπλοκα εργαλεία και υπολογιστικές ροές. Μέσω του διαδικτυακού τόπου του OpenBio.eu, οι ερευνητές θα μπορούν να περιηγηθούν σε ένα μεγάλο πλήθος από ερευνητικά αντικείμενα τα οποία θα έχουν περιγραφή, σχόλια και βαθμολογία από άλλους χρήστες. Το πιο σημαντικό είναι ότι όλα τα ερευνητικα αντικείμενα θα είναι άμεσα διαθέσιμα, μεταφορτώσιμα και εκτελέσιμα σε οποιοδήποτε υπολογιστικό περιβάλλον. Αυτή είναι μία ιδιότητα η οποία δεν παρέχεται στη παρούσα φάση από κανένα υπάρχον παρόμοιο περιβάλλον. Η υλοποίηση αυτής της μοναδικής ιδιότητας με εξασφαλισμένη ασφάλεια μπορεί να γίνει μέσω της υπάρχουσας τεχνολογίας εικονικών υπολογιστικών περιβαλλόντων (virtual computing). Επίσης το OpenBio.eu θα είναι ένα συνεργατικό σύστημα υιοθετώντας στοιχεία από τα κοινωνικά δίκτυα. Χρήστες θα μπορούν να εντοπίσουν, συνεργαστούν, βαθμολογήσουν και σχολιάσουν τη δραστηριότητα άλλων χρηστών. Ο σκοπός είναι το OpenBio.eu να είναι ανοικτό, κοινωνικό και ενεργό μέσω συν-δημιουργίας επιστημονικών υπολογιστικών διαδικασιών. Στο μέλλον αναμένεται εκδοτικοί οίκοι, ερευνητικά ιδρύματα αλλά και χρηματοδοτικοί οργανισμοί να γίνονται όλο και πιο δεκτικοί στη ανοικτή επιστήμη, υπερβαίνοντας πεπαλαιωμένες τακτικές, και να συνιστούν στους ερευνητές να υιοθετούν πρακτικές ανοικτού κώδικα και να χρησιμοποιούν παρόμοια εργαλεία. Εκτιμάται ότι στο μέλλον, η χρήση εργαλείων όπως το OpenBio.eu που θα καθιστούν τις επιστημονικές εργασίες εύκολα αναπαραγώγιμες ακόμα και από μη-ειδικούς θα είναι όχι μόνο κοινή πρακτική αλλά και απαραίτητη συνθήκη για την δημοσίευσή τους σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Συνολικά υπάρχουν πάνω από 50 περιβάλλοντα τα οποία ανήκουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες. Όλα σχεδόν υιοθετούν το ίδιο μοντέλο χρηματοδότησης. Επιτρέπουν ένα περιορισμένο κομμάτι της χρήσης τους δωρεάν ενώ για το σύνολο των λειτουργιών απαιτείται ένα μηνιαίο τίμημα. Αυτό το μοντέλο είναι γνωστό ως freemium και είναι η συνηθισμένη πρακτική στη χρέωση διαδικτυακών υπηρεσιών. Το OpenBio.eu θα υιοθετήσει ένα παρόμοιο μοντέλο. Οποιαδήποτε οντότητα (εργαλείο, δεδομένα, ροή, …) στην OpenBio.eu πλατφόρμα θα είναι δωρεάν προσβάσιμο από όλους τους χρήστες. Χρέωση θα υπάρχει μόνο αν οι χρήστες επιλέγουν να εισάγουν ερευνητικά αντικείμενα τα οποία δεν θα είναι δημόσια. Η χρέωση αυτή θα είναι της τάξεως των 10 ευρώ τον μήνα και θα αυξάνεται κλιμακωτά για χρήστες που εισάγουν μεγάλο όγκο από ερευνητικά αντικείμενα. Η τιμολογιακή πολιτική θα διαμορφωθεί και θα καθοριστεί ανάλογα με την κίνηση και αποδοχή της πλατφόρμας και μετά τον συνυπολογισμό των εξόδων λειτουργίας της. Γενικότερα δεδομένης της πληθώρας των διαδικτυακών εργαλείων που προσφέρουν διάφορες μορφές συνεργατικής έρευνας καθώς και την αποδοχή τους, θεωρούμε ότι η ερευνητική κοινότητα είναι ώριμη αρκετά ώστε να αντιληφθεί άμεσα τα προτερήματα της OpenBio.eu και να την εντάξει στη καθημερινή χρήση της ως ένα καινοτόμο και απαραίτητο εργαλείο.


Το OpenBio.eu είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον το οποίο καλείται να καλύψει πολλά κενά στη περιοχή της συνεργατικής, ανοικτής και άμεσα αναπαραγώγιμης (reproducible) επιστήμης. Τα κενά των υπαρχόντων περιβαλλόντων είναι:

 • Είναι προσανατολισμένα σε μία συγκεκριμένη θεματική περιοχή (π.χ. βιοπληροφορική ή αστροφυσική).
 • Η χρήση τους απαιτεί εξεζητημένες γνώσεις πληροφορικής.
 • Λειτουργούν περισσότερο ως «αποθετήρια» από εργαλεία και δεδομένα και δίνουν περιορισμένες επιλογές για τη διασύνδεσή τους και τη δημιουργία νέων ροών εργασιών.
 • Η γενικότερη φιλοσοφία τους είναι ότι θέλουν να ελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους επιστήμονες αποτρέποντάς τους να επιλέξουν ανταγωνιστικά περιβάλλοντα οπότε δίνουν στοιχειώδεις δυνατότητες διασύνδεσης με άλλα παρόμοια εργαλεία.
 • Δεν επιτρέπουν στους χρήστες να βαθμολογήσουν, σχολιάσουν, διαμοιράσουν και επεξεργαστούν τα εργαλεία που περιέχουν.
 • Δεν υποστηρίζουν υπηρεσίες υποβοήθησης του χρήστη. Δηλαδή ένας χρήστης θα πρέπει από πριν να ξέρει ποια εργαλεία θα συνδυάσει και με ποιο τρόπο.
 • Απαιτούν από τους χρήστες να εγκαταστήσουν ένα συγκεκριμένο περιβάλλον εκτέλεσης και να γίνουν γνώστες των τεχνικών λεπτομερειών του.

Ως προϊόν ανήκει στην περιοχή των βοηθητικών υπηρεσιών με στόχο την ευρεία ερευνητική και επιστημονική κοινότητα. Μέσω του OpenBio.eu ένας ερευνητής θα μπορεί να εισάγει, επεξεργαστεί, αναζητήσει, επαναχρησιμοποιήσει και συνδυάσει εργαλεία και δεδομένα μέσα από ένα ανοικτό και συνεργατικό περιβάλλον. Κύρια φιλοσοφία του είναι ότι προσανατολίζεται προς ερευνητές με βασικές γνώσεις υπολογιστών οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν πολύπλοκα εργαλεία και υπολογιστικές ροές. Μέσω του διαδικτυακού τόπου του OpenBio.eu, οι ερευνητές θα μπορούν να περιηγηθούν σε ένα μεγάλο πλήθος από ερευνητικά αντικείμενα τα οποία θα έχουν περιγραφή, σχόλια και βαθμολογία από άλλους χρήστες. Το πιο σημαντικό είναι ότι όλα τα ερευνητικά αντικείμενα θα είναι άμεσα διαθέσιμα, μεταφορτώσιμα και εκτελέσιμα σε οποιοδήποτε υπολογιστικό περιβάλλον. Αυτή είναι μία ιδιότητα η οποία δεν παρέχεται στη παρούσα φάση από κανένα υπάρχον παρόμοιο περιβάλλον. Η υλοποίηση αυτής της μοναδικής ιδιότητας με εξασφαλισμένη ασφάλεια μπορεί να γίνει μέσω της υπάρχουσας τεχνολογίας εικονικών υπολογιστικών περιβαλλόντων (virtual computing). Επίσης το OpenBio.eu θα είναι ένα συνεργατικό σύστημα υιοθετώντας στοιχεία από τα κοινωνικά δίκτυα. Χρήστες θα μπορούν να εντοπίσουν, συνεργαστούν, βαθμολογήσουν και σχολιάσουν τη δραστηριότητα άλλων χρηστών. Ο σκοπός είναι το OpenBio.eu να είναι ανοικτό, κοινωνικό και ενεργό μέσω συν δημιουργίας επιστημονικών υπολογιστικών διαδικασιών.

Η χρηματοδότηση του OpenBio.eu θα βασιστεί στο freemium μοντέλο το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως από σύγχρονες διαδικτυακές υπηρεσίες. Σύμφωνα με αυτό, όλα τα ερευνητικά αντικείμενα τα οποία εισάγονται είναι ανοικτά προς χρήση και εκμετάλλευση από οποιοδήποτε επισκέπτη του ιστότοπου χωρίς να υπάρχει καμία χρέωση. Χρέωση θα υπάρχει στη περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί τα ερευνητικά αντικείμενα που εισάγει να είναι ορατά μόνο στους χρήστες που αυτός εγκρίνει. Αυτό το μοντέλο έχει εφαρμοστεί με αξιοσημείωτη επιτυχία σε παρόμοια περιβάλλοντα όπως το github, το bitbucket και το Heroku. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η σύγχρονη έρευνα έχει ξεφύγει πλέον από τα περιορισμένα πλαίσια μεμονωμένων ερευνητικών ιδρυμάτων. Ως κίνημα, η «Επιστήμη των Πολιτών» (citizen science ) καλεί όλους τους πολίτες με επιστημονικές ανησυχίες να συνδράμουν έμπρακτα στην έρευνα. Το κίνημα αυτό αναμένεται να προσελκύσει επιστήμονες, ειδικούς και μη, φοιτητές, μαθητές αλλά και απλούς πολίτες δημιουργώντας μια αμοιβαία επωφελή σχέση μεταξύ κοινωνίας και επιστήμης. Ένα περιβάλλον που υποστηρίζει και προάγει αυτή τη προσπάθεια αναμένεται να έχει μεγάλη αποδοχή, επισκεψιμότητα και συνεπώς οικονομική βιωσιμότητα.


Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ιδιαίτερα καινοτόμας αλλά βιώσιμης λύσης για την υποστήριξη και ενίσχυση δράσεων «ανοιχτής καινοτομίας» στη σύγχρονη επιχείρηση. Η εμπειρία των συνεργαζόμενων φορέων του έργου από επιτυχημένα έργα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, καθώς και βέλτιστες πρακτικές ανάπτυξης σχετικών έργων, οδηγούν στην υιοθέτηση μιας εξελικτικής προσέγγισης (evolutionary approach) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Κατά τη διάρκεια του έργου, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και χρήστες θα συμμετέχουν ενεργά στην προδιαγραφή, τη σχεδίαση και την αξιολόγηση της προβλεπόμενης τεχνολογικής λύσης.
 • Θα υιοθετηθεί μια προσέγγιση σταδιακής ανάπτυξης (incremental development) του σχετικού λογισμικού, εξασφαλίζοντας έτσι ότι οι τελικοί χρήστες μπορούν να πειραματιστούν με τις υπηρεσίες (software services) του έργου από τα πρώτα στάδιά του (λειτουργικά πρωτότυπα των προβλεπόμενων υπηρεσιών θα είναι διαθέσιμα στο τέλος του πρώτου έτους, βελτιωμένες εκδόσεις αυτών θα παραδοθούν στο τέλος του δεύτερου έτους, τελικές εκδόσεις θα είναι έτοιμες τρεις μήνες πριν το τέλος του έργου).
 • Οι απαιτήσεις των χρηστών θα ραφινάρονται μέσω δοκιμών των αρχικών εκδόσεων του λογισμικού.
 • Ένα λειτουργικό περιβάλλον εργασίας, που θα εξασφαλίζει την ολοκλήρωση και ενορχήστρωση (integration & orchestration) των υπηρεσιών του έργου, θα είναι από νωρίς διαθέσιμο για δοκιμές και ανατροφοδότηση στοιχείων (feedback) από τους χρήστες.
 • Η διαθεσιμότητα του παραπάνω περιβάλλοντος από νωρίς στο έργο επιτρέπει την άμεση αξιοποίηση και διάδοση των αποτελεσμάτων του και βοηθά σημαντικά τη βιωσιμότητα του έργου.

Η προτεινόμενη μεθοδολογία βασίζεται σε σύγχρονες αρχές ανάπτυξης λογισμικού διαδικτύου, και περιλαμβάνει τη διεξοδική ανάλυση των απαιτήσεων όλων των τύπων εμπλεκομένων χρηστών, τον εννοιολογικό και τεχνικό σχεδιασμό της προτεινόμενης λύσης (λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες state-of-the-art προσεγγίσεις), την υλοποίηση και έλεγχο αυτής, και τέλος την ανάλυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από τη χρήση της, μέσω μιας ευέλικτης (agile) και προσαρμόσιμης (adaptable) διαδικασίας που παραδίδει σταδιακά (incremental delivery) λειτουργικά τμήματα της πλατφόρμας ανοιχτής καινοτομίας. Επιπλέον, η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου λαμβάνει υπόψη θέματα ποιότητας λογισμικού (χρηστικότητα, λειτουργικότητα, αποδοτικότητα, αξιοπιστία, συντηρησιμότητα κλπ.), απαιτήσεις διαφορετικών τύπων χρηστών, καθώς και άλλους κοινωνικούς παράγοντες (γλώσσα, περιβάλλον εργασίας, κουλτούρα οργανισμού κλπ.).

Η δομή του έργου είναι τέτοια ώστε:

 • Να καταγραφούν αναλυτικά οι απαιτήσεις και προδιαγραφές του έργου.
 • Να συλλεχθεί feedback από την πρώτη επικύρωση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου, να αναθεωρηθούν ανάλογα οι προδιαγραφές και το συνολικό εννοιολογικό πλαίσιο και να παραχθεί μια βελτιωμένη έκδοση τους ως πλατφόρμα ανοιχτής καινοτομίας.
 • Να υπάρξει ένας δεύτερος γύρος αξιολόγησης που θα οδηγήσει τις τελικές δραστηριότητες ανάπτυξης της πλατφόρμας, και να καταγράφονται βέλτιστες πρακτικές (best practices) και κατευθύνσεις εργασίας (guidelines) σχετικά με την εφαρμογή του μοντέλου της ανοιχτής καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση.

Οι δραστηριότητες διάχυσης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του έργου λαμβάνουν χώρα καθ ‘όλη τη διάρκειά του. Το προτεινόμενο έργο παρέχει μια συνολική (end-to-end) προσέγγιση στο μοντέλο της ανοιχτής καινοτομίας, καλύπτοντας πλήρως τις υποκείμενες τεχνολογικές, κοινωνικές και οργανωτικές πλευρές του. Αν και θα αναπτυχθεί με γνώμονα τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης επιχείρησης, τα αποτελέσματά του θα είναι εύκολα εκμεταλλεύσιμα και επαναχρησιμοποιήσιμα από οργανισμούς και κοινότητες με διαφορετικό αντικείμενο εργασιών. Η διαθεσιμότητα των απαιτούμενων τεχνολογιών, υπηρεσιών και συστημάτων λογισμικού, καθώς και της απαραίτητης τεχνογνωσίας και των συμπληρωματικών δεξιοτήτων για τη διασφάλιση εκπόνησης παραγωγικής δουλειάς από την αρχή του έργου, εξασφαλίζουν την επιτυχή ολοκλήρωσή του.

Εργασίες & Παραδοτέα

EE1. Μελέτη απαιτήσεων χρηστών και καθορισμός προδιαγραφών

   [Διάρκεια: Μ1 – Μ9]

EE2. Ανάπτυξη περιβάλλοντος σύνθεσης επιστημονικών ροών

   [Διάρκεια: Μ6 – Μ36]

EE3. Ανάπτυξη συνεργατικού επιστημονικού περιβάλλοντος

   [Διάρκεια: Μ6 – Μ36]

EE4. Προσθήκη σημασιολογικής αναπαράστασης των περιεχομένων αντικειμένων έρευνας

   [Διάρκεια: Μ6 – Μ36]

EE5. Ανάπτυξη περιβάλλοντος εκτέλεσης επιστημονικών ροών

   [Διάρκεια: Μ13 – Μ36]

EE6. Έλεγχος της πλατφόρμας με πραγματικές επιστημονικές ροές

   [Διάρκεια: Μ13 – Μ36]

EE7. Βιωσιμότητα & στρατηγική εκμετάλλευση αποτελεσμάτων

   [Διάρκεια: Μ13 – Μ36]

ΕΕ8. Δημοσιότητα αποτελεσμάτων σε εμπορικές εκθέσεις

   [Διάρκεια: Μ13 – Μ36]


Π1. Απαιτήσεις Χρηστών και Αρχική Πρωτότυπη Υλοποίηση

   [Παράδοση Μ9]

Π2. Δημιουργία Περιβάλλοντος Σύνθεσης Επιστημονικών Ροών

   [Παράδοση Μ18]

Π3. Δημιουργία Συνεργατικού Επιστημονικού Περιβάλλοντος

   [Παράδοση Μ27]

Π4. Μοντέλα και Μηχανισμοί για τη Σημασιολογική Αναπαράσταση και Εξαγωγή Των Περιεχομένων Αντικειμένων Έρευνας

   [Παράδοση Μ18]

Π5. Ανάπτυξη Περιβάλλοντος Εκτέλεσης Επιστημονικών Ροών

   [Παράδοση Μ30]

Π6. Τελική έκδοση της OpenBio.eu πλατφόρμας

   [Παράδοση Μ36]

Π7.1. Βιωσιμότητα & Στρατηγική Εκμετάλλευση Αποτελεσμάτων- Πρώτη έκδοση

   [Παράδοση Μ18]

Π7.2. Βιωσιμότητα & Στρατηγική Εκμετάλλευση Αποτελεσμάτων- Τελική έκδοση

   [Παράδοση Μ36]

Π8.1. Δημοσιότητα Αποτελεσμάτων Σε Εμπορικές Εκθέσεις - Πρώτη έκδοση

   [Παράδοση Μ18]

Π8.2. Δημοσιότητα Αποτελεσμάτων Σε Εμπορικές Εκθέσεις - Τελική έκδοση

   [Παράδοση Μ36]


Φορείς Υλοποίησης


forth ics

Το ΙΠ-ΙΤΕ (EY: Γ. Ποταμιάς, Κύριος Ερευνητής) συμμετέχει στο έργο OpenBio.eu με το “Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοϊατρικής” (CBML, www.ics.forth.gr/cbml) του ΙΠ-ΙΤΕ. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του CBML που σχετίζονται με το έργο OpenBio.eu περιλαμβάνουν: σημασιολογική τεκμηρίωση (semantic indexing) και ολοκλήρωση ετερογενών κλινικο-γονιδιωματικών δεδομένων, ανάπτυξη μεθοδολογιών και τεχνικών ανάλυσης γονιδιωματικών δεδομένων ευρείας κλίμακας (GWAS studies, διαχείριση και επεξεργασία αλληλουχιών DNA νέας-γενιάς (next generation sequencing) με προωθημένες μεθοδολογίες βιοπληροφορικών ροών-εργασίας (workflows/pipelines), ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής στο πλαίσιο της εξατομικευμένης/γονιδιωματικής ιατρικής και την υποστήριξη λήψης κλινικών αποφάσεων, ανάπτυξη μεθοδολογιών και συστημάτων ανακάλυψης γνώσης από ετερογενή βιοϊατρικά δεδομένα, καθώς και βιοϊατρική βιβλιογραφία με την ανάπτυξη προωθημένων τεχνολογιών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Το CBML έχει συμμετάσχει/συμμετέχει ενεργά σε μεγάλο αριθμό Εθνικών και Ευρωπαϊκών έργων και τα μέλη του έχουν δημοσιεύσει αρκετές εργασίες σχετικές με το έργο OpneBio-C.


Η εταιρία “Μουμούρης Κων/νος” δραστηριοποιείται από το 1999 με την σχεδίαση, διαχείριση και εγκατάσταση δικτύων Η/Υ για πελάτες μεγάλου μεγέθους. Έχει συμμετάσχει είτε απευθείας είτε ως υπεργολάβος σε αρκετά μεγάλα έργα πληροφορικής στο χώρο της υγείας. Η εταιρία δίνει έμφαση στην ολοκληρωμένη παροχή λύσεων διαχείρισης ΙΤ διαμέσου Virtual Cloud Infrastructure και την παροχή λύσεων Voice over IP. Εξειδικεύεται και δραστηριοποιείται στο IT των φορέων Υγείας. Διαχειρίζεται διαμέσου συμβολαίων δίκτυα και υποδομές πληροφορικής τρίτων φορέων. Σε ετήσια βάση φροντίζει για την ομαλή λειτουργία περίπου 4000 σταθμών εργασίας, 237 Servers, 9476 θυρών δικτύου και 749 Wifi Access Point. Η διαχείριση γίνεται με βάση το διεθνές standard ITIL. Έχει συνεργαστεί με φορείς του δημόσιου τομέα όπως η Περιφέρεια Κρήτης (Τμήμα ΠΣΕΑ), το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ, τα νοσοκομεία της Κρήτης, το διαγνωστικό κέντρο Ασκληπιός και τα θεραπευτήρια Χρόνιων παθήσεων Λασιθίου & Χανίων. Επιπλέον η εταιρία δραστηριοποιείται στο κομμάτι του Hospitality  προσφέροντας λύσεις Voip Unified Communication & Centralized Wifi. Δίνει έμφαση στα ανοικτά λογισμικά και στην μείωση του τελικού κόστους κτήσης των διαχειριζόμενων υποδομών των πελατών πετυχαίνοντας αποδοτικότερους συνδυασμούς CaPex, OpEx. Επίσης η εταιρία συμμετέχει ως υπεργολάβος του Ομίλου Orco Unisystems στην διαχείριση των Oracle Cluster που υποστηρίζουν το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της 7ης Υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης. Στο ερευνητικό πεδίο η εταιρία έχει συμμετάσχει στο ερευνητικό πρόγραμμα «Ανάπτυξη ερευνητικής υποδομής κλινικών υπολογιστικών εργαλείων και υπηρεσιών για την καλύτερη διάγνωση και εκτίμηση της βέλτιστης εξατομικευμένης θεραπείας ογκολογικών παθήσεων (ΥΠ.ΕΡ.ΘΕ.Ν)» Άξονας «Ανταγωνιστικότητα» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013».


unip

To ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (EY: καθ. Ν. Καρακαπιλίδης) έχει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση καινοτόμου λογισμικού για την ενίσχυση της συνεργασίας και την υποστήριξη διαδικασιών διαχείρισης γνώσης και λήψης συλλογικών αποφάσεων σε ποικίλους τύπους κοινοτήτων και οργανισμών. Έχει συμμετάσχει ενεργά στην ανάπτυξη του συστήματος **DICODE (dicode-project.eu), οι τεχνολογίες/υπηρεσίες του οποίου θα αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη του Συνεργατικού περιβάλλοντος OpenBio.eu. Το έργο OpenBio.eu θα δραστηριοποιηθεί στο εργαστήριο Βιομηχανικής Διοίκησης & Πληροφοριακών Συστημάτων – Τομέας Διοίκησης & Οργάνωσης, Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (EY: Καθ. Νίκος Καρακαπιλίδης). Τα μέλη του εργαστηρίου έχουν μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμου λογισμικού για διεπιστημονικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών web 2.0 για την ενίσχυση της συνεργασίας και την υποστήριξη διαδικασιών διαχείρισης γνώσης και λήψης συλλογικών αποφάσεων σε ποικίλους τύπους κοινοτήτων και οργανισμών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα διαχείρισης Big Data καθώς και την επίτευξη διαλειτουργικότητας με εξωτερικά πληροφοριακά συστήματα και υπηρεσίες διαδικτύου (web services). Οι λύσεις που έχουν αναπτυχθεί έχουν ως βασικό στόχο τη διευκόλυνση των εμπλεκομένων τύπων χρηστών στην παρακολούθηση της εξέλιξης και την πλήρη κατανόηση μιας συνεργασίας, αξιοποιώντας τη συνέργεια της ανθρώπινης και μηχανικής συλλογιστικής (human and machine reasoning) και παρέχοντας εναλλακτικές μορφές οπτικής αναπαράστασης των σχετικών δεδομένων και πληροφοριών. Επιπλέον, τα μέλη του Εργαστηρίου διαθέτουν τις απαιτούμενες επιστημονικές δεξιότητες για την ανάλυση των πρακτικών και των προβλημάτων που χαρακτηρίζουν τα σύγχρονα συνεργατικά περιβάλλοντα, τόσο από τεχνολογική όσο και από οργανωτική σκοπιά. Τέλος, κατέχουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία αιχμής για την ανάπτυξη υποδομών σημασιολογικής και τεχνολογικής ολοκλήρωσης λογισμικού. Τα παραπάνω τεκμηριώνονται μέσω της ιδιαίτερα ενεργής συμμετοχής των μελών του Εργαστηρίου σε ανταγωνιστικά έργα έρευνας και ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και του μεγάλου αριθμού επιστημονικών δημοσιεύσεων (και σχετικών ετερο-αναφορών) στα παραπάνω ερευνητικά αντικείμενα.

Τελευταία Νέα
Φόρμα Επικοινωνίας

Επικοινωνία

InstagramTwitter